MỘT MAI, MỘT CUỐC, MỘT CẦN CÂU

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585)

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dù ai vui thú nào,
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến cội cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao

Advertisements